Toimenpiteet

Pelto- ja kasvustomittaukset: Testataan saatavilla olevia mittareita ja antureita maassa ja kasvustoissa. Yhdistämällä näistä saatavaa tietoa esim. sääasemien tuottamaan dataan mahdollistetaan tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset viljelytoimenpiteet. Esim. kasvuston analysointiin on olemassa useita tekniikoita mm. satelliitti- ja dronekuvat, traktoriin kiinnitettävät kamerat, käsikäyttöiset mittarit.

Logistiikka: Kotieläintiloilla tapahtuu suuria lantamassojen siirtelyjä. Hankkeessa esitellään erilaisia lannansiirtoratkaisuja sekä tehdään tapauskohtaisia vertailuja ja kustannuslaskelmia.

Dronetekniikka: Esitellään miehittämättömien kevyiden lentolaitteiden eli dronejen hyödyntämismahdollisuuksia peltoviljelyssä.

Automaattiohjaus: Perehdytetään yrittäjiä automaattiohjauksen ja työkoneautomatiikan tuomiin mahdollisuuksiin peltotyöskentelyssä. Testataan käytännössä erilaisten ajo-opastuslaitteiden tarkkuutta ja käytettävyyttä.

Navettateknologia: Kehitetään navetan tilannekuvajärjestelmää, jonka avulla saadaan yhdellä silmäyksellä informaatiota esim. eläinten sijainnista, ruokailusta ja aktiivisuudesta. Testataan ja hankitaan käyttäjäkokemuksia lehmien kuntoluokkakamerasta. Vertaillaan eri seosrehuvaunujen toimintaa käytännössä.