Muut laitteet

Putkitutka

AgroTeknoa Jokilaaksoihin hanke, Maveplan Oy ja Centria kokeili löytääkö Putkitutkalla peltojen vanhoja salaojia

Peltojen maaperäskannaus Jussi Knaapi