Maatilan tilannekuva, tilan toimintojen seurantaan

Kameravalvonnalla nautaeläimen tunnistaminen

Toteuttaja: Centria-Ammattikorkeakoulu

Maatilan tilannekuvasta voidaan nähdä eri sensoreiden ja laitteiden tuottamasta muodostuva tilanne.

Toteuttaja: Centria-Ammattikorkeakoulu

 

Konenäkö käyttö lehmän tunnistamiseen ja tarkkailuun

Toteuttaja: Centria-Ammattikorkeakoulu

Tämä video näyttää miten konenäön avulla voidaan tunnistaa lehmät ja luokitella niiden aktiivisuus.

This video shows how machine vision works in practice when detecting and classifying cows based on their activity.

Järjestelmän avulla seurataan lehmän aktiivisuuden muutoksia, jonka kautta tunnistetaan mm. lehmän kiima-aika.

XNet-hankkeessa kehitetyn lehmien aktiivisuuden seurantajärjestelmän puitteissa julkaistiin lehdistötiedote, jonka voi lukea tästä