Hankkeen kuvaus

AgroTeknoa Jokilaaksoihin-hanke toimii Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Hankealue on Suomen merkittävimpiä kotieläintuotannon alueita.

Hanke edistää uuden maatalousteknologian käyttöönottoa sekä tuottaa tietoa ja käyttäjäkokemuksia uusista koneista, laitteista ja tuotantomenetelmistä. Tavoitteena on parantaa maataloustuotannon tehokkuutta, kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Hankkeen toiminta-aika 2019-2022.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen maatalousyrittäjät sekä maatalouskoneurakoitsijat.

Hanke pyrkii omalta osaltaan auttamaan maataloustuottajia uuden tekniikan ja teknologian käyttöön otossa.

Hanke järjestää Oulun eteläisen ja Keski-Pohjanmaan alueen viljelijöille uusia koneita ja laitteita koekäyttöön sekä edistää myös uuden teknologian ja digitalisaation kehittämistä maatiloille ja maaseutuyrityksille. Hanke julkaisee käyttäjien kokemusten perusteella julkaisuja ja materiaalia joiden perusteella maatilat ja yrittäjät voivat tehdä omia havaintojaan ja päätöksiään omien hankintojen ja investointien tueksi.