Kuntoluokkakamera

Kuntoluokkakamera tekee päivittäin automaattisen ja tarkan kuntoluokituksen. Kuntoluokitusta voi hyödyntää ruokinnan optimoinnissa, eläinten terveyden ja maidontuotannon kehittämisessä.

BCS kuntoluokkakamera on käytössä Haapajärven koulutilalla. AgroTeknoa-hankkeen kummilehmänä on Onneli ja sen kuntoluokkaa seurataan koko vuoden. Havainnot päivitetään tänne kerran kuukaudessa.

Kuva 1. Kummilehmä Onneli

Kuva 2. Onnelin kuntoluokkahavainnot

Onneli poiki toisen kerran 21.1.2020 ja ensimmäiset kamerahavannot on rekisteröity (kuva 2.). Ensimmäinen kuntoluokkatapahtuma on poikimispäivälle 4,0 pistettä. Onneli oli poikiessa hieman liian lihava.

Kuva 3. Kuntoluokkakaavio

Kuntoluokan kehitystä voi seurata kaaviosta (kuva 3.). Tummansiniset viivat osoittavat kuntoluokan tavoiteväliä ja violetti optimitasoa. Lehmän poikiessa kuntoluokan tavoite on 3,25 – 3,75, optimin ollessa 3,5. Vihreät merkinnät ovat Onnelin ”viivaa”.