Drone-teknologia

EU:n dronelennättämisen yhtenäistävä asetus tulee voimaan 31.12.2020. Sen mukaan kaikkien droneja käyttävien, niin harrastajien kuin ammattilaistenkin pitää rekisteröityä, perehtyä dronejen lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa koe. EU:n Dronesäännöt

Dronen käyttö maa- ja metsätaloudessa:haastattelu Yle uutinen 24.11.2020

Drone-teknologian mahdollisuudet maataloudessa: Riku Salomaa Agrologiopiskelija SeAMK/ Harjoittelu

Dronen videokuvaa hukkakauran etsinnästä: Riku Salomaa Agrologiopiskelija SeAMK

Nivalan lietteen ja maanmuokkaus tapahtuman drone havaintoja (video)

Dronen käyttö maataloudessa. Kpedu Kannus